Odkazy

ABCzechpoint

Co se u nás děje?

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mikroregion Svitavsko (https://www.svitavskoweb.cz/)

Projekty

Památník včelích matek

Jaké včelí matky? Proč mají památník?… A možná i další otázky mnohým zavrtají v hlavě po přečtení nadpisu. Informaci o plánované stavbě památníku jste mohli zaregistrovat již v loňském roce. Od té doby se vše posunulo a je postaveno.

Co se to tedy a kde postavilo a proč něco takového někoho vůbec napadlo? Památník včelích matek je postaven v lokalitě Brand, mezi městem Svitavy a obcí Kukle, za finanční účasti Mikroregionu Svitavsko (dotačně podpořeno z Programu rozvoje venkova, MAS Svitava) a Lesů ČR, s.p. (financováno z Programu 2020).

Základ celého nápadu leží na počátku minulého století, kdy na místě dnešního památníku měli původní němečtí včelaři zřízenu oplozovací stanici včelích matek. Na původní lesní louce byl umístěn dřevěný včelín, ve kterém se klasicky včelařilo a v jeho okolí bývaly během sezóny rozmístěny malé úlky – oplodňáčky, používané při umělém chovu včelích matek, které se do této lokality vozily za kvalitním oplodněním.

Z historických pramenů je zřejmé, že svitavský německý spolek chovatelů včel vznikl v roce 1904 a svou činnost vyvíjel až do skončení II. světové války. Včelařství patřilo v tomto regionu k důležitým zdrojům obživy. Stejně jako o historii samotného spolku, tak ani o celém oboru včelařství v našem okolí se nedochoval písemný materiál, nicméně o pískovcovém kameni, který na místě zůstal v zapomnění do dnešní doby, se podařilo zjistit to podstatné:

Kámen byl vztyčen péčí Franze Thomase, ředitele odborné školy tkalcovské a učitele na odborné škole pro ženská povolání, v roce 1932. Thomas patřil k aktivním představitelům kulturního, spolkového a osvětového života. Kámen stanice včelích královen je výsledkem spojení včelařů ze Svitav, Lačnova, Skleného a Vendolí, jejichž jména byla na kameni uvedena a je svědectvím o významu lokality. V dedikaci je věnován zakladateli a vedoucímu této včelařské stanice, řediteli Fr. Thomasovi. Podle pamětnických výpovědí byl nápis krátce po II. světové válce poničen vyškrábáním a zničen byl i celý areál, který se změnil na standardní stanici pro chov včel.

Samotná lokalita byla jako oplozovací stanice využívána i za dob socialismu, ale postupně o ni včelařský zájem utichl a vše bylo ponecháno napospas přírodě a vlivu občasných návštěvníků. Znovuvzkříšení zájmu o celou lokalitu lesního komplexu Brand s sebou přineslo i projekt na obnovu památníku, který byl pojat opravdu velkoryse. Obnovy se dočkal nejen samotný pískovcový kámen, ale i zchátralá studna, která se nyní pyšní funkčním rumpálem. Celý prostor zbytku původní louky je upraven a doplněn o několik exponátů včelích úlů využívaných v průběhu minulého století. Především ale byl vystavěn nepřehlédnutelný dřevěný altán, který by, nadneseně řečeno, mohl být bez kapky studu regionální včelařskou svatyní.

Přijměte proto pozvání do nitra starých lesů a seznamte se s lokalitou, která netvořila dějiny, ale měla svůj jasný historický význam. Přijďte se podívat.

René Kulhan

Historické prameny Mgr. Radoslav Fikejz

Mikroregion Svitavsko realizuje projekt Zázemí pro kulturní a společenské akce v Mikroregionu Svitavsko. V rámci projektu byl pořízen partystan o rozměrech 10 x 20 m s podlážkou. Toto zázemí je využíváno při konání nejrůznějších akcí v obcích mikroregionu a výrazně zlepšuje podmínky pro konaní akcí a komfort návštěvníků. Projekt byl zrealizován s podporou MAS Svitava v rámci fiche Zlepšení kvality života obyvatel vesnic, Mikroregion Svitavsko na něj získal dotaci 515 tis. Kč.