Odkazy

ABCzechpoint

Co se u nás děje?

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Mikroregion Svitavsko (https://www.svitavskoweb.cz/)

O svazku obcí

Název : Mikroregion Svitavsko


Právní forma : svazek obcí, založený podle § 46 odst. 2 písm. b) a § 49 a násl. zákona č.128/2000 Sb., o obcích


IČO : 70892261, DIČ : 263-70892261


Sídlo :

Adresa : T.G.Masaryka 35, 568 11 Svitavy

Tel. : 461 550 311, Fax : 461 533 355, E-mail : radnice@svitavy.cz
Mikroregion Svitavsko o rozloze 27 100 ha (20% výměry okresu Svitavy) leží ve střední části okresu Svitavy (Pardubický kraj), v morfologicky členitém terénu Svitavské pahorkatiny s nadmořskou výškou od 400 do 670 m n.m.. Územím prochází evropská rozvodnice Labe – Dunaj. Město Svitavy tvoří přirozené centrum státní správy, služeb, pracovních příležitostí, kultury a vzdělávání, relativně dobře dopravně přístupné po silnici i železnici. V jeho okolí se nacházejí malé město a menší i větší obce venkovského charakteru, které založily za účelem spolupráce při rozvoji území v roce 2000 svazek obcí. Svazek dnes sdružuje celkem 16 obcí : město Svitavy, město Březová n. Svitavou a obce Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov, Kukle, Mikuleč, Opatov, Opatovec, Pohledy, Radiměř, Sklené a Vendolí o celkovém počtu obyvatel přes 26 700 (26% obyvatel okresu Svitavy). Bez města Svitavy má region nízkou hustotu osídlení cca 40 obyvatel/km2.


Okres Svitavy i mikroregion Svitavsko patří mezi hospodářsky slabé regiony se všemi důsledky (vysoká nezaměstnanost, nízké průměrné mzdy, nepříznivý demografický vývoj, ohrožená stabilita rozhodujících podniků apod.). Na druhou stranu charakter regionu skýtá příležitosti pro vstup nových podnikatelů a pro rozvoj cestovního ruchu. Region je charakteristrický vysokou kvalitou životního prostředí, vysokým podílem lesních porostů, doplněných kulturní zemědělskou krajinou s hustou sítí cest. Výjímečné jsou zdroje podzemních vod, zásobujících m.j. i Brněnskou aglomeraci pitnou vodou.


Hlubší analýzu problematiky regionu, určení konsensuální vize rozvoje regionu a strategii řešení přinesl Strategický plán rozvoje regionu, který byl dokončen v roce 2004. Strategický plán rozvoje Mikroregionu Svitavsko naleznete «zde»