Odkazy

ABCzechpoint

Co se u nás děje?

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mikroregion Svitavsko (https://www.svitavskoweb.cz/)

O Obci Opatov

Opatov

První zmínka o Opatově pochází z poloviny 13. století, kdy opat litomyšlského premonstrátského konventu Hermann založil na tomto území malou ves. Zdá se ovšem, že se jedná pouze o lidovou pověst. První doložená listinná zmínka je datována rokem 1347 pod latinským pojmenováním Abbatis Villa při příležitosti dělení území mezi olomouckým biskupstvím a nově zřízeným augustiniánským klášterem v Litomyšli. Území, kde leží nynější obec Opatov, připadlo litomyšlskému klášteru. Od roku 1350 je doložena existence opatovské farnosti, která společně s dětřichovskou farou patřila do děkanátu Polička. V roce 1378 byl založen biskupem Albertem ze Šternberka nejstarší rybník – Hvězda. Za panování krále Václava IV (1378 – 1419) byla obec povýšena na městečko a obdržela vlastní znak. V husitských válkách nebyly sice žádné větší průchody vojsk obcí zaznamenány, ale vesnice byla několikráte vypleněna a zapálena husitskými oddíly. Přes celé 15. století nemáme o Opatovu takřka žádných zpráv, další se objevily až v roce 1519 a popisují držitele opatovské rychty. O období třicetileté války byla obec vypálena švédskými oddíly (1643) a následující zprávy v pamětních listinách obce, jež byly uloženy ve věži kostela sv. Antonína, hovoří o úzké svázanosti rodin opatovských rychtářů s rodinami z okolních vesnic, zvláště pak z Kamenohorskými z Kamenné Hory. Z urbáře litomyšlského zámku z roku 1649 víme, že po skončení třicetileté války zůstalo v Opatově asi 58 sedláků, 9 zahradníků a 26 chalupníků a že zde byla zřízena škola. O rok později byl ve vsi vystavěn mlýn. V roce 1670 bylo k Opatovu připojeno místo Nového rybníka. Za selského povstání ve druhé polovině 18. století se odboje proti majiteli litomyšlského panství hraběti Valdštejnovi účastnil opatovský rychtář Matyáš Peška. . . .

Ze správního hlediska patřil Opatov od roku 1850 pod politický okres Litomyšl, i když se v roce 1890 objevily neúspěšné snahy Opatova o zřízení vlastního soudního okresu. Po Mnichovském diktátu připadla obec do správy svitavského landrátu, po osvobození až do roku 1949 byla opět začleněna do okresu Litomyšl, ale poté se ocitla v kompetencích okresu Svitavy.


Text: Mgr. Radoslav Fikejz