Odkazy

ABCzechpoint

Co se u nás děje?

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
Mikroregion Svitavsko (https://www.svitavskoweb.cz/)

Z Kroniky obce Karle

V předválečném období vzhledem k německému osdílení byly v obci vedeny německy psané kroniky. Osud těchto knih není znám, pravděpodobně si je Němci při odsunu odnesli s sebou a uchránili si tak cenné zmapování historie jejich rodné vsi.

Do roku 1945 byla psána i kronika česká, kterou vedla paní Řehůřková z Karle. Léta 1945 - 1965 zachytila paní Antonie Vostřelová (narozena v roce 1902 v Praze). Paní Antonie se provdala za pana Vostřela z Dolního Újezda. Při osidlování obce po odsunu Němců se přistěhovali do Karle. Autorem kroniky mezi lety 1965 - 1991 byl pan Jan Hanus (narozen v Chotovicích), který do obce také přišel v poválečné době osidlování. Léta 1991 - 1999 zaznamenávala paní věra Hanusová (žijící v Karli) , po ní práci na kronice na dalších 14 let převzala paní Jaroslava Straková, rozená Zandlerová z Ostrého Kamene. Současnou kronikářkou obce od roku 2014 je Romana Čadilová taktéž z Ostrého Kamene.

 

ROK 1991

Rok 1991 přinesl naší obci navrácení původního jednoslovného názvu Karle. V letech 1976 - 1991 byla Karle integrovanou částí střediskové obce Trstěnice. V roce 1990 proběhlo malé referendum o osamostatnění obce. K 1. 12. 1990 se obec osamostatnila. Pravomoci se k 1. 1. 1991 přesunuly na Obecní úřad v Karli, řádně zvolený ve volbách 24. 11. 1990. Na kandidátce bylo zastoupeno 17 obyvatel, do obecního zastupitelstva bylo zvoleno 11 členů (za koalici OF a ČSZ 10 kandidátů, za bývalou KSČ 7 kandidátů).

Zvoleni byli:

Miloslav Haupt, Ladislav Horvát, Miloš Blažek, Ivana Baranová, Jindřich Nešpor, Jan Zandler, Josef Kunc, Marie Švecová, Jan Zerzán, Jaroslav Hanus a Petr Štěpánek.

Starostou obce se stal pan Miloslav Haupt, místostarostou pan Ladislav Horvát.

Největší akcí roku byla oprava budovy bývalé školy, založené v roce 1863, jež se na českou školou změnila v roce 1945. Škola se stala sídlem Obecního úřadu Karle a mateřské školy. V budově též sídlila pobočka České pošty, poradna pro malé děti, knihovna, byla zde zřízena ubytovn pro řidiče autobusů, přízemí bylo již v roce 1988 opraveno a byl zde vybudován byt. V roce 1991 byla provedena výměna střešní krytiny, svodů, nátěr oken a nová fasáda.

Další akcí místních obyvatel byla oprava hřbitovní zdi a vybudování vodovodní přípojky na hřbitov.

Na Ostrém Kameni byla vybudována točna autobusů. Léta vozili rodiče své děti auty do Karle, aby odtud mohly poračovat v cestě do školy do trstěnice. Od roku 1991 už staví autobus i na Ostrém Kameni.

Se změnami ve společnosti docházelo i ke změnám v charakteru povolání v obci. Převážná část obyvatel pracuje v zemědělském družstvu. Transformační zákon byl schválen až na sklonku roku 1991.

V obci se lidé pomalu odhodlávali k soukromému podnikání. Jednou z možností pro soukromé podnikání byl místní hostinec, kterého se ujal pan Šoulák.

Celkový rozpočet obce:

doprava: 31.000,- Kčs, školství: 90.000,- Kčs, kultura: 1.500,- Kčs, vnitřní správa: 12.000,- Kčs, místní hospodářství: 10.400,- Kčs

Celkem: 144.900,- Kčs

V roce 1991 sňatek uzavřely tři páry z Karle.

Narozeno bylo v obci 5 dětí (M. Zerzánová, V. Peňák, J. Teplý, P. Janderová a V. Cibulka).

Rozloučili jsme se naopak se dvěma občany. Nejprve zemřel pan Král ve věku 69 let. Druhý zemřelý byl mladý člověk, jehož život ukončila tragická událost. Byl jím pan Klouda. Na mostě za prodejnou Jednoty havaroval s traktorem. Zemřel ve věku 28 let.

K trvalému pobytu v obci se přihlásili dva noví občané.

MŠ Karle navštěvovalo v roce 1991 16 dětí. Ředitelkou školy se stala paní Věra Hárychová. Druhou učitelkou byla paní Vlasta Holubová.

Do 1. třídy v Trstěnici odešlo v roce 1991 šest dětí.

Kultura:

O společenskou zábavu se většinou staral hostinský, pan Šoulák. Skupina mladých chlapců se ujala opravy klubovny v Babiččině údolí a pořádala zde turnaje v kopané.