Odkazy

ABCzechpoint

Co se u nás děje?

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
Mikroregion Svitavsko (https://www.svitavskoweb.cz/)

Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška  - nahlédnutí hromadných předpisných seznamů

Vyvěšeno:   29. 4. 2024

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - ZD Trstěnice

Vyvěšeno:  17. 4. 2024

Veřejná vyhláška MÚ Litomyšl - Rozhodnutí o umístění stavby - Obnova veřejného osvětlení II. etapa

Příloha

Vyvěšeno:  28. 2. 2024

Veřejná vyhláška MÚ Litomyšl - Zahájení územního řízení - Obnova veřejného osvětlení II. etapa

Vyvěšeno:  25. 1. 2024

Veřejná vyhláška Pardubického kraje (bobr evropský)

Vyvěšeno:   15. 1. 2024

 Veřejná vyhláška MÚ Litomyšl - Rozhodnutí - Obnova VO I. etapa Karle

Vyvěšeno:  4. 12. 2023

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

Vyvěšeno:  20. 11. 2023

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - obnova VO I. etapa Karle

Vyvěšeno:  20. 10. 2023

Veřejná vyhláška Pardubického kraje  - Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Vyvěšeno:   26. 7. 2023

Veřejná vyhláška MÚ Svitavy   - Návrh stanovení ochranného pásma vodních zdrojů

Vyvěšeno:  31. 3. 2023

Veřejná vyhláška - Oznámení veřejné projednání návrhu územního plánu - změny č. 1 ÚP Čistá

Vyvěšeno:  8. 9. 2022

Veřejná vyhláška - kormorán velký

Vyvěšeno:  22. 8. 2022

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení

Vyvěšeno dne:  28. 2. 2022

 Veřejná vyhláška - Projednán í návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Karle

Vyvěšeno:   10. 2. 2022

 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Příloha č. 1 - povodí Labe, příloha č. 2 - povodní Odry, příloha č. 3 - povodí Dunaje

Vyvěšeno:  31. 1. 2022

Veřejná vyhláška

Příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4, příloha č. 5, příloha č. 6

Vyvěšeno:   2. 12. 2021

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Příloha

Vyvěššno.   15. 9. 2021

 

Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno:   2. 9. 2021

 

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací při akci "I/34 Polička - Svitavy, obnova živičného krytu"

Etapa II., etapa III., objízdná trasa

Vyvěšeno:  16. 6. 2021

 

Veřejná vyhláška - změna č. 1 územního plánu Karle 

Vyvěšeno dne:   12. 7. 2021

Pardubický kraj - Posuzování vlivu na životní prostředí - dostavba farmy dojnic

Vyvěšeno dne:  30. 4. 2021

 

Veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Karle

Vyvěšeno:   16. 12. 2020

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Vyvěšeno:   21. 2. 2020

 

Veřejná vyhláška Vyvěšena:  1. 7. 2019

- oznámení o lhůtě a místě předání lesních hospodářských osnov

 

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy Vyvěšeno dne:  19. 9. 2018

 

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 9. 3. 2018                     Sejmuto: 10. 4. 2018