Mikroregion Svitavsko (https://www.svitavskoweb.cz/)

Pardubický kraj

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy  - přechodná úprava provozu na sillnici I/34 u obce Ostrý Kámen

Vyvěšeno:  10. 8. 2023

Záměr kraje o bezúplatný převod pozemků

Vyvěšeno:  12. 5. 2023

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy

Vyvěšeno:  22. 7. 2022

Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení (Karle - dostavba farmy dojnic)

Vyvěšeno dne:  30. 4. 2021

 Nařízení Krajského hygienické stanice Pardubického kraje č. 3/2020

Vyvěšeno:   1. 10. 2020

 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 1/2020

Vyvěšeno:   22. 9. 2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 2/2020

Vyvěšeno:   22. 9. 2020

 

Aktualizace č. 3 zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Vyvěšeno:   28. 8. 2020

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

Situační mapa

Vyvěšeno.   11. 5. 2020

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Vyvěšeno:  19. 6. 2019       Sejmuto: