Mikroregion Svitavsko (https://www.svitavskoweb.cz/)

Dokumenty

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyvěšeno dne: 6. 6. 2018

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyvěšeno dne: 25. 5. 2018

 

Směrnice č. 1/2018 pro zacházení s osobními údaji

Vyvěšeno dne: 25. 5. 2018

 

Vyhlášky

Vyhláška č. 1/2018 - Systém náležité péče obce Karle

Vyvěšeno dne: 25. 1. 2018, nabytí účinnosti: 12. 2. 2018

 

Spisový řád

Vyvěšeno dne: 19. 1. 2017

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno dne: 26. 5. 2016, nabytí účinnosti: 10. 6. 2016

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Karle

Vyvěšeno dne: 23. 3. 2016, nabytí účinnosti: 10. 4. 2016

 

Nařízení obce Karle č. 1/2015 - Tržní řád

Vyvěšeno dne: 26. 2. 2015, nabytí účinnosti: 13. 3. 2015

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 - o místním poplatku ze psů

Vyvěšeno dne: 25. 6. 2010, nabytí účinnosti: 1. 1. 2011

 

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Skupinový vodovod

Vyvěšeno dne: 19.4.2018               Sejmuto dne: 20.4.2021

 

O poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny číslo 651 Karle

Vyvěšeno dne: 19. 2. 2018            Sejmuto dne: 20.2. 2021

 

O poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny číslo 651 Karle

Vyvěšeno dne: 14.3.2017              Sekmuto dne: 15.3.2020

 

Město Svitavy

Vyvěšeno dne: 28. 6. 2005