Odkazy

ABCzechpoint

Co se u nás děje?

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mikroregion Svitavsko (https://www.svitavskoweb.cz/)

Javorník

Ves vzdálená od Svitav asi 4 km severozápadním směrem ležící na samotných hranicích mezi Čechami a Moravou při státní silnici na Hradec Králové v průměrné nadmořské výšce 460 metrů. Tato bývalá čistě německá zemědělská obec byla jednou z menších obcí v regionu a až do roku 1990 byla správně sloučena se Svitavami.

Místo samotné neslo od středověku pojmenování něm. Ahorn (Achorns) v českém významu javor a podle soupisu obcí z let 1318 – 1326 olomouckého biskupa Konráda byla zde vysazena rychta a nadána poměrně malými pozemky. Jméno lokátora neznáme a také se nezachovaly žádné zakládací listiny. Obec byla od prvopočátku součást svitavského léna. V roce 1388 se objevilo i české pojmenování místa Jaworzie a místo patřilo lénem jakémusi Hensselinovi, který sídlil na hradě Mírově. Není doloženo, od kterého roku je používán německý název Mohren, který vznikl mylnou dekompozicí spojení zum Ahorne (u javora) a zu Mohren. Název je listinně doložen k roku 1677 a 1720.

Zasedání Zastupitelstva obce Javorník

Tříkrálová sbírka

Volba prezidenta České republiky

Volba proběhla ve dvou kolech. První kolo bylo 13. a 14.1.2023 a druhé kolo 27. a 28.1.2023.

 

Výsledky v Javorníku.

Javornický občasník

Vánoční koncerty 2022

Proběhlo zasedání Zastupitelstva obce Javorník

Informace o sídle a počtu volebních okrsků pro volbu prezidenta

Volby budou 13. a 14. ledna 2023. Bližší informace starosty je zde.

Svolání zasedání Zastupitelstva obce Javorník

Další zasedání Zastupitelstva obce Javorník se uskuteční 28. listopadu 2022. Pozvánku si můžete přečíst zde.

Volba prezidenta ČR - Stanovení počtu členů okrskové volební komise

UPOZORNĚNÍ

Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, ve stavební lokalitě Z6 (u Březinky), se buduje vodovodní řad a následně bude i komunikace. V souvislosti s napojením nového vodovodního řadu na stávající vodovodní řad, dne 26. 10.2022 v dolní části obce (po rybník) nepoteče voda.
Další omezení ovšem vzniká v důsledku překopů komunikace a to hned na dvou místech.  Z tohoto důvodu komunikace nebude průjezdná!!!
V rámci urychlení výstavby mi firma nyní sdělila, že výkopové práce začne již od pondělí dne 24.10.2022 v ranních hodinách po 7:00 hod. Překopy nebudou průjezdné do čtvrtka dne 27.10. 2022 do odpoledních hodin. Samozřejmě tam budou mít přejezdové plechy, ale ty by používali v případě průjezdu záchranné služby.
Vzhledem k vzniklé situaci Vás tímto žádám, abyste ve svém okolí informovali občany o této situaci. Občané, kteří bydlí v pásmu, kde bude překop, se k domům vozidly nedostanou. Já samozřejmě občany také upozorním, zejména formou SMS a letáky.
Josef Juřík
starosta