Odkazy

ABCzechpoint

Co se u nás děje?

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
Mikroregion Svitavsko (https://www.svitavskoweb.cz/)

Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Javorník

                 

Obec tuto akci realizuje s významnou dotací Evropské unie. Akce byla zahájena v r. 2009 a ukončena v 1. polovině r. 2010. Dotace se poskytuje na základě nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování Společné zemědělské politiky, ve znění pozdějších předpisů, na základě nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích nařízení, podle zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na základě Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 a na základě Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 a pouze v souladu s těmito dokumenty. Dle dohody o dotaci je předpokládané financování následující: Celkové výdaje projektu: 4.765.000 Kč, celkové způsobilé výdaje projektu: 4.765.000 Kč, způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 4.765.000 Kč, celková výše přiznané dotace: 4.288.500 Kč (90%), příspěvek společenství: 3.216.375 Kč (75%), příspěvek z národních zdrojů: 1.072.125 Kč (25%). Skutečné náklady a výše dotací budou známy po dokončení akce a celkovém vyúčtování. Projektem jsou řešeny následující akce: - oprava místních komunikací k hájence, u Markových a u Včelína - veřejný bezdrátový rozhlas - vybudování oplocení u SVC - parkové úpravy, výsadba zeleně, Zelená náves u SVC - nákup techniky pro údržbu zeleně - zpevnění parkovacích ploch a ploch pro kontejnery pomocí zámkové dlažby - zpracování projektové dokumentace, výkaz výměr, stavební dozor, dokumentace skutečného provedení stavby.

Informace o výběrovém řízení na dodavatele rozhodující dodávky díla:

Krycí listy nabídek uchazečů

Zpráva z výběrového řízení

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky