Odkazy

ABCzechpoint

Co se u nás děje?

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Mikroregion Svitavsko (https://www.svitavskoweb.cz/)

Územní plán obce Javorník

Podklady k veřejnému projednání ÚPO 4.1.2012

Texty:

Návrh ÚPO

Tabulka ZPF

Výkresy:

Hlavní výkres

ZCU

VPZ

KOV

Tech. infrastruktura

ZPF

Výkres širších vztahů

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE JAVORNÍK DLE ZÁK. Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, STAVEBNÍ ZÁKON - KROKY K JEHO POŘÍZENÍ

Výběrové řízení na zpracovatele ÚPO

Výběrové řízení bylo zahájeno v prosinci 2010 a rozhodnutí zastupitelstva bylo uskutečněno v lednu 2011. Upravený návrh zadání ÚPO, výzva k podání nabídky a rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky jsou uvedeny níže:

Upravené zadání

Zadání výběrového řízení

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE JAVORNÍK 2007

Územní plán obce Javorník z r. 2007 po změnách č. 1 a 2

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Textová část, odůvodnění

Základní členění území

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

Řešení veřejné infrastruktury

Koordinační výkres

Předpokládané zábory půdního fondu

Širší vztahy