Mikroregion Svitavsko (https://www.svitavskoweb.cz/)

Mikroregion
Svitavsko

Mikroregion
Svitavsko

Mikroregion
Svitavsko

Mikroregion
Svitavsko

Mikroregion
Svitavsko

Mikroregion
Svitavsko

Mikroregion
Svitavsko

O regionu

Původně bylo okolí Svitav zalesněno hlubokými hvozdy, v nichž tu a tam vyrostla malá osada. Vesnice v okolí Svitav ukrývají poklady národní kultury. Ves Koclířov je známá kolejí redemptoristů, jež byla první kolejí tohoto řádu v Čechách. Koclířovský hřbitov zdobí fascinující Křížová cesta s kaplí Božího hrobu. Skvost architekruty představuje dřevěná zvonice v Kamenné Horce z XV. století. Jižně od Svitav - v údolí řeky Svitavy - leží Březová nad Svitavou. Kraj je opředen mnoha pověstmi o ukrytých pokladech, skřítcích a čarodějích. A právě zde je možné setkat se s názvy Čertovy díry nebo Čertovo úžlabí. Je to karajina nespoutaných krás a přírodního bohatství.

Mikroregion Svitavsko se nachází ve střední části okresu Svitavy. Patří k oblastem s nižším než průměrným osídlením v České republice, a proto je vyhledáván turisty, kteří touží po výletech a regeneraci sil v klidné a dosud ekologicky vyvážené krajině. Území mikroregionu náleží k povodí řeky Svitavy a zaujímá plochu téměř 230 km2, na které ve dvou městech a čtrnácti obcích žije téměř 25 tisíc obyvatel. Mikroregion vznikl jako přirozený a vnitřně spjatý celek zejména geograficky, infrastrukturou i ekonomickými vazbami.

Kalendář akcí

Mikroregion SVITAVSKO

V malebné krajině českomoravského pomezí, na mírně zvlněné Svitavské pahorkatině, leží území, které bylo odedávna svázáno společnou minulostí. Je to krajina svým rozsahem nevelká, ale o to více kulturní. Ruku v ruce se zde odehrávaly osudy lidí dvou národností, Čechů a Němců. Kraj nepříliš úrodný, ale svým významem daleko přesahující hranice okresů či států. Otisk úsilí mnoha generací je zřetelný nejen ve městech Svitavách a Březové nad Svitavou, ale i na vsích, které si zachovaly svůj ráz až do současnosti. I přes dramatické osudy jejich obyvatel přinášejí s sebou dědictví vysokých kulturních hodnot, které je právě dnes rozvíjeno a prohlubováno. Výsledkem těsné spolupráce je vznik svitavského mikroregionu.