Dnes je 26. 09. 2022    Svátek má Andrea, zítra Jonáš.
Javorník

Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Javorník - Javorník - Mikroregion Svitavsko

Svitavsko

Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Javorník

Obec tuto akci realizuje s významnou dotací Evropské unie. Akce byla zahájena v r. 2009 a ukončena v 1. polovině r. 2010. Dotace se poskytuje na základě nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování Společné zemědělské politiky, ve znění pozdějších předpisů, na základě nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích nařízení, podle zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na základě Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 a na základě Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 a pouze v souladu s těmito dokumenty. Dle dohody o dotaci je předpokládané financování následující: Celkové výdaje projektu: 4.765.000 Kč, celkové způsobilé výdaje projektu: 4.765.000 Kč, způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 4.765.000 Kč, celková výše přiznané dotace: 4.288.500 Kč (90%), příspěvek společenství: 3.216.375 Kč (75%), příspěvek z národních zdrojů: 1.072.125 Kč (25%). Skutečné náklady a výše dotací budou známy po dokončení akce a celkovém vyúčtování. Projektem jsou řešeny následující akce: - oprava místních komunikací k hájence, u Markových a u Včelína - veřejný bezdrátový rozhlas - vybudování oplocení u SVC - parkové úpravy, výsadba zeleně, Zelená náves u SVC - nákup techniky pro údržbu zeleně - zpevnění parkovacích ploch a ploch pro kontejnery pomocí zámkové dlažby - zpracování projektové dokumentace, výkaz výměr, stavební dozor, dokumentace skutečného provedení stavby.

Informace o výběrovém řízení na dodavatele rozhodující dodávky díla:

Krycí listy nabídek uchazečů

Zpráva z výběrového řízení

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Menu

Anketa

Není vypsána žádná anketa

Vítá Vás obec Javorník